Szwajcaria – pozwolenia na pracę i pobyt

Dzięki wysokiej jakości życia, świetnym zarobkom i niskim stawkom podatkowym Szwajcaria staje się coraz bardziej popularna wśród osób poszukujących pracy. Wielu obcokrajowców – szczególnie wysoko wykwalifikowanych – z powodzeniem znajduje tu pracę.

Pozwolenia na pracę i wizy pracownicze

Obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą swobodnie wjeżdżać do Szwajcarii, szukać pracy w Szwajacarii i pracować przez trzy miesiące bez zezwolenia. Pracodawca musi jednak zarejestrować zatrudnienie pracownika, w ramach procedury powiadamiania o pracy krótkoterminowej, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Natomiast osoby, które po upływie 3 miesięcy, zdecydują się pozostać w Szwajcarii na dłużej, muszą zarejestrować się w swojej gminie i uzyskać zezwolenie na pobyt. Wymagania dotyczące zezwolenia różnią się nieznacznie w zależności od kantonu, ale obywatele UE/EFTA potrzebują jedynie ważnego paszportu oraz umowy o pracę. Rozpatrzenie wniosku wizowego trwa zwykle około 8–10 tygodni.

Zezwolenie na pobyt krótkoterminowy

Zezwolenie L jest przeznaczone dla osób, które mieszkają w Szwajcarii krócej niż rok. Obywatele UE/EFTA mają prawo do tego zezwolenia, jeśli ich umowa o pracę podpisana jest na okres od trzech do dwunastu miesięcy. Okres ważności zezwolenia jest zależny od czasu obowiązywania umowy o pracę.

Zezwolenie można przedłużyć do 24 miesięcy, pod warunkiem, że nie zmienił się pracodawca. Może zostać udzielone także osobom poszukującym pracy.

Zezwolenie na pobyt dłuższy niż rok

Jest to zezwolenie na pobyt początkowy lub czasowy, które jest ważne przez rok, ale może być przedłużane corocznie, o ile nie ma podstaw do jego ponownego wydania (np. bycie beneficjentem świadczeń socjalnych). Zezwolenie B jest przeznaczone dla osób, które chcą przebywać w Szwajcarii dłużej niż rok. Wydawane jest, gdy cudzoziemiec posiada umowę o pracę na co najmniej dwanaście miesięcy lub na czas nieokreślony.

Obywatele wszystkich państw członkowskich UE/EFTA, którzy nie mają zatrudnienia, także mają prawo do zezwolenia B. Muszą jedynie udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe oraz odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe.

Zezwolenie na osiedlenie się w Szwajacarii

Jest to zezwolenie przeznaczone dla osób, które mieszkały w Szwajcarii z zezwoleniem B przez dziesięć kolejnych lat. Zezwolenie C pozwala pracować dla dowolnego pracodawcy, zmieniać pracę oraz miejsce zamieszkania.

Zezwolenie dla dojeżdżających do pracy za granicą

Ten rodzaj szwajcarskiego zezwolenia na pobyt jest wydawany osobom, które mieszkają w innym kraju, ale pracują w Szwajcarii. Zezwolenie G wymaga, aby wracali do swojego kraju przynajmniej raz w tygodniu i nie daje posiadaczowi takich samych praw jak rezydent. Zezwolenie to jest ważne przez pięć lat, chyba że umowa o pracę jest krótsza niż rok. Wtedy zezwolenie jest ważne tylko przez okres trwania umowy.

Zasady wjazdu i zamieszkania w Szwajcarii zmieniają się w zależności od kraju pochodzenia pracownika. Ale jedną rzeczą, która dotyczy wszystkich, niezależnie od narodowości, jest to, że każdy obcokrajowiec chcący pozostać w kraju dłużej niż trzy miesiące musi uzyskać zezwolenie na pobyt.